Rezerwaty przyrody

Nadleśnictwo Strzelce położone jest w niezmiernie urokliwej i cennej pod względem przyrodniczym części naszego kraju. Dowodem na to jest mnogość form ochrony przyrody znajdujących się na zarządzanym przez nie terenie oraz pozostających w jego zasięgu terytorialnym. W kompleksie Lasów Strzeleckich utworzono dwa częściowe rezerwaty ochrony przyrody.

Parki krajobrazowe

Lasy Nadleśnictwa Strzelce zostały włączone w skład dwóch parków krajobrazowych: Strzelecki Park Krajobrazowy oraz fragment Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Obszary chronionego krajobrazu

Na obszarze Nadleśnictwa Strzelce występują dwa Obszary Chronionego Krajobrazu; Grabowiecko – Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszary Natura 2000

Obszary sieci Natura 2000 występujące na obszarze Nadleśnictwa Strzelce bogate są w florę i faunę unikalną na skalę europejską.