Aktualności Aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Strzelce gospodaruje na ponad 14 tys. ha powierzchni, z czego powierzchnia leśna stanowi niemal 13,5 tys. ha.

Niemal cały obszar Nadleśnictwa Strzelce, które podzielone jest na dwa obręby leśne: Hrubieszów oraz Strzelce, charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźba terenu powstałą w okresie plejstocenu na obszarze zalegającego tu rozlewiska. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym (Kondracki 1998) 9,4 tys. ha położone jest na terenie Obniżenia Dubienki. Północno-zachodnie tereny nadleśnictwa położone są w zasięgu  Działów Grabowieckich (3 tys. ha). Ten obszar natomiast charakteryzuje się występowaniem głębokich jarów oraz dolin.

Na terenie Nadleśnictwa Strzelce występuje 11 typów siedliskowych lasu. Największą powierzchnię zajmują siedliska lasowe 89,8%. W składzie gatunkowym tych siedlisk występuje wiele gatunków drzew, krzewów i roślin runa leśnego. Drzewa reprezentowane są przez następujące gatunki: dęby, jesiony, wiązy, czereśnie ptasie, brzozy czy graby. Na uwagę zasługuje ekotyp "sosny matczańskiej", występujący tylko na terenie Nadleśnictwa Strzelce. Sosny te charakteryzują się gładką i zwartą korowiną, cylindrycznym kształtem pnia i krótkimi igłami.


                                                 

 "sosna matczańska". (fot. Folder Nadleśnictwa Strzelce)


Świat zwierzęcy jest również licznie reprezentowany i bogaty w gatunki kręgowców i bezkręgowców. Najcenniejsze i najrzadsze gatunki chronione są poprzez ustanowione rezerwaty, czy strefy ochrony. Na terenie nadleśnictwa występują dwa rezerwaty przyrody oraz 56 stref ochrony, zapewniające ochronę takim gatunkom jak orlik krzykliwy czy bocian czarny.

 Bocian czarny (fot. J. Kaczyński)