Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Lasy Nadleśnictwa Strzelce zostały włączone w skład dwóch parków krajobrazowych: Strzelecki Park Krajobrazowy oraz fragment Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Strzelecki Park Krajobrazowy zajmuje obszar 12026 ha, z czego administrowane przez nadleśnictwo – 8364 ha. Około 64% powierzchni parku stanowią Lasy Strzeleckie, w których występuje 12, Spośród 15 typów siedliskowych lasów nizinnych. Wśród roślin występuje tu 15 gatunków objętych ochrona ścisłą – buławnik wielkokwiatowy, storczyk kukawka, obuwik pospolity, mieczyk dachówkowaty, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, listera jajowata, parzydło leśne, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko; pełnik europejski; goździk pyszny i zerwa kulista. Dogodne warunki do gniazdowania znalazły tu rzadki gatunki ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, trzmielojad, jarząbek, dzięcioł czarny i zielony. W pobliżu rzek występują błotniak popielaty, remiz, strumieniówka, brzegówka i zimorodek. Chronionymi kręgowcami są żółw błotny, wydra, bóbr.

Południowo- zachodnią część Nadleśnictwa, teren gminy Grabowiec i Miączyn – o pow. 90,95 ha - obejmuje Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Otulina SPK, administrowana przez Nadleśnictwo obejmuje powierzchnię 262,63 ha. Na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego lasy zajmują 21% powierzchni.