Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Na obszarze Nadleśnictwa Strzelce występują dwa Obszary Chronionego Krajobrazu; Grabowiecko – Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Grabowiecko – Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu – Obszar powołany uchwałą WRN w Chełmie nr XVIII/89/83 z dn. 28.03.1983. Zajmuje powierzchnię około 26 963, ha na terenie gmin: Krasnystaw, Kraśniczyn, Wojsławice, Białopole. W zarządzie Nadleśnictwa Strzelce zajmuje powierzchnię 259,20 ha. Zachodnią część obszaru obejmuje bogato urzeźbiony teren Działów Grabowieckich, rozcięty doliną rzeki Wojsławki. Grabowiecko – Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu jest obszarem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują około 73% powierzchni, Lasy około 7%.


Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu – Został powołany na mocy Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Zamojskiego z dnia 20.01.1997 r. (Dz.Urz.Woj.Zam.Nr 6, poz. 18)  Zajmuje powierzchnię 11 970 ha obejmując odcinek doliny  Bugu na północ i południe od Hrubieszowa. Położony jest na terenie 7 gmin: Horodło, Hrubieszów, Mircze, Terespol, Sławatycze, Kodeń,  Hanna. W zarządzie nadleśnictwa obejmuje powierzchnię 120,39 ha. Głównym przedmiotem ochrony są rzadkie murawy kserotermiczne, z jedynym w Polsce stanowiskiem szczodrzeńca zmiennego. Obowiązujące nakazy i zakazy dotyczą w szczególności spraw związanych z gospodarką przestrzenna, rolnictwem, budownictwem i tylko w mniejszym stopniu z gospodarką leśną.