Położenie

Nadleśnictwo Strzelce położone jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego.

Historia

Nadleśnictwo Strzelce zostało Utworzone w 1936 r. w wyniku przejęcia lasów Ordynacji Zamojskiej przez Skarb Państwa za zaległe podatki oraz części lasów państwowych ówczesnego Nadleśnictwa Hrubieszów.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Strzelce korzysta z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.