Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Strzelce położone jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego.

Nadleśnictwo od północy graniczy z Nadleśnictwem Chełm, od zachodu - Nadleśnictwem Krasnystaw, od południa Mircze i Tomaszów. Wschodnia granica nadleśnictwa pokrywa się z granicą państwową z Ukrainą.

Lasy nadleśnictwa leżą na terenie trzech powiatów (Chełm, Hrubieszów, i Zamość), dziewięciu gmin (Białopole, Dubienka, Horodło, Hrubieszów, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Grabowiec i Miączyn) oraz na terenie miasta Hrubieszów.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Hrubieszowie, na terenie obrębu leśnego Hrubieszów.