Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Strzelce korzysta z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W przeciągu ostatnich lat nadleśnictwo uzyskało środki na dofinansowanie kilku przedsięwzięć związanych z edukacją społeczeństwa. Uzyskane środki wykorzystane zostały do dofinansowania zakupu tablic edukacyjnych zlokalizowanych na zielonej szkole oraz gier o tematyce leśnej. Zakupiono również tablicę interaktywną z której najchętniej korzystają najmłodsi odwiedzający nas goście.

Tytuły zrealizowanych projektów:

 - Doposażenie ścieżki edukacyjnej "Lasy Strzeleckie" -

 - Zakup tablicy interaktywnej oraz wydanie folderu "Lasy Strzeleckie" -

 - Doposażenie sali edukacyjnej oraz "Zielonej Szkoły" Nadleśnictwa Strzelce -