Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Strzelce wyznaczyło obszar, na którym można zanocować w lesie. Chcesz wiedzieć jak to zrobić? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Mapa udostępnionego obszaru znajduje się tutaj.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mobilnej mBDL (android lub iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru.
  2. Informacjami o wyznaczonych miejscach do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać (wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są: miejsca postoju pojazdów - parkingi leśne w leśnictwach Stefankowice i Maziarnia oraz miejsce przy wiacie zlokalizowanej w pobliżu Pałacu Myśliwskiego w Maziarni Strzeleckiej). Darmowe drewno na rozpalenie ogniska znajdziesz wyłącznie na wymienionych parkingach leśnych. Do miejsca przy wiacie zlokalizowanej przy Pałacu Myśliwskim drewno należy przynieść ze sobą. Dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych wyłącznie na obszarze objętym programem PGL LP "Zanocuj w lesie".
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce .
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu (tel. 82 568 32 10).
  6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (tel. 82 568 32 10).
  7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres strzelce@lublin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 82 568 32 10 wew. 109

Nadleśnictwo Strzelce przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.