Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 11 typów siedliskowych lasu. Największą powierzchnię zajmują siedliska lasowe 89,8% powierzchni w tym Lśw 8589 ha tj. 64 pow. Nadleśnictwa. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lata, a przeciętna zasobność przekracza 232 m sześc./ha.


Udział siedlisk leśnych
 • 89,8 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 5,9 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 4,3 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny
 
Udział gatunków lasotwórczych
 • 40,39 proc. – dąb
 • 33,40 proc. –  sosna
 •   9,19 proc. – olsza
 •   7,85 proc. – brzoza
 •   2,65 proc. – topola
 •   2,03 proc. – grab
 •   1,42 proc. – jesion
 •   1,41 proc. – osika
 •   1,67 proc. – pozostałe - modrzew, świerk, jodła, buk, klon, wierzba, lipa.


  Udział drzewostanów w klasach wieku
 
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
 • 10,88 proc. – I klasa
 • 21,28 proc. – II klasa
 • 19,88 proc. – III klasa
 • 21,42 proc. – IV klasa
 • 10,35 proc. – V klasa
 •   8,21 proc. – VI klasa i starsze
 
Przeciętna zasobność drzewostanów
 • dąb – 184 m sześc./ha
 • Sosna –  306 m sześc./ha