Regulaminy obiektów udostępnianych społeczeństwu w Nadleśnictwie Strzelce

W Nadleśnictwie Strzelce obowiązują regulaminy obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych i edukacyjnych udostępnianych społeczeństwu. Wszyscy zainteresowani powinni zapoznać się z ich treścią przed skorzystaniem z danego obiektu. Treść regulaminów znajduję się poniżej oraz przed wejściem na teren obiektów.