Aktualności Aktualności

Zakup lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Strzelce jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2021, poz. 1275) możemy kupić Twój las po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce jeżeli:

  • twój grunt przylega do lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce
  • w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy grunt jest przeznaczony do zalesienia.
  • nieruchomość oferowana ma uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta)
    i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu:
tel. 82 568 32 10, email: strzelce@lublin.lasy.gov.pl; 667 997 161 Violetta Majchrzak - Specjalista SL ds. stanu posiadania.