Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania przyrody [wikipedia].

Nadleśnictwo Strzelce prowadzi edukację ekologiczną zarówno w terenie, jak i we wszelkich placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie działalności nadleśnictwa.

Spotykamy się z dziećmi i młodzieżą na lekcjach terenowych w lesie, przeprowadzamy pogadanki w szkołach, organizujemy i uczestniczymy w imprezach i konkursach, których celem jest popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i sławiących jej piękno.