Siedziba Nadleśnictwo Strzelce
Nadleśnictwo Strzelce
82 568-32-10
82 568-32-25

ul. Grabowiecka 20A, 22-500 Hrubieszów

 

Konto bankowe: 15 1020 5356 0000 1802 0210 1228 (PKO BP)

NIP: 5630004634

 

Telefony alarmowe (wyłącznie do celów przeciwpożarowych):

Straż pożarna - 998 lub 112, Nadleśnictwo - 667 997 161

Nadleśniczy
Krzysztof Gronek
biuro: 82 568-32-10
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Jaślikowski
kom. 667 997 170 / biuro: 82 568-32-10 w. 116
Główny księgowy
Bernadetta Przytuła
biuro: 82 568-32-10 w. 128
Sekretarz Nadleśnictwa
Andrzej Kozak
biuro: 82 568-32-10 w. 118
Inżynier Nadzoru
Andrzej Prokopiszyn
kom. 667 997 163 / biuro: 82 568-32-10 w. 121
Inżynier Nadzoru
Arkadiusz Zając
kom. 667 997 171/ biuro: 82 568-32-10 w. 122

Dział Gospodarki Leśnej

Grzegorz Ciesielczuk
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: kom. 667 997 169/ biuro: 82 568-32-10 w. 105
Violetta Majchrzak
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: kom. 667 997 161/ biuro: 82 568-32-10 w. 108
Adrian Borsukiewicz
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: kom. 667 997 155/ biuro: 82 568-32-10 w. 109
Dobrosława Piela
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: kom. 667 997 156/ biuro: 82 568-32-10 w. 106
Bartosz Niemiec
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: kom. 661 997 022/ biuro: 82 568-32-10 w. 104

Dział Finansowo Księgowy

Monika Hawryluk
Księgowa
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 126
Sylwia Jastrzębska
Księgowa
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 125
Anna Borowska
Księgowa
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 127

Dział Administracyjno Gospodarczy

Justyna Waszyńska-Tor
St. Referent ds. administracyjnych
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 120
Ewa Rudź
St. Referent ds. administracyjnych
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 101
Wioleta Pawłowicz
Referent ds. administracyjnych
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 100

Stanowisko ds. pracowniczych

Kinga Wolnicka
St. Referent ds. pracowniczych
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 119

Posterunek Straży Leśnej

Michał Walentyn
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: kom. 605 101 510/ biuro: 82 568-32-10 w. 112
Krzysztof Przepiórka
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 668 164 085/ biuro: 82 568-32-10 w. 111
Marek Danilczuk
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 603 330 295/ biuro: 82 568-32-10 w. 110