Aktualności Aktualności

Narada szkoleniowa specjalistów ds. hodowli lasu

W dniach 10-11.06.2024r. na terenie Nadleśnictwa Strzelce miała miejsce narada szkoleniowa dla specjalistów ds. hodowli lasu z całego obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Była to okazja do spotkania się praktyków we własnym gronie, dyskusji o problemach i do wymiany cennych uwag.

Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna. Naradę otworzył Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki leśnej Pan Mariusz Kiczyński wraz z naczelnikiem wydziału Panem Pawłem Piekarczykiem. Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu Pana Profesora Jana Kowalczyka z Instytutu Badawczego Leśnictwa, oraz uzyskać praktyczne informację od instruktorów Systemu Informatycznego Lasów Państwowych Pana Wiesława Leńczuka oraz Pana Andrzeja Wołkowicza

W drugim dniu odbyła się część terenowa narady. Pierwszym punktem była plantacja nasienna dębu szypułkowego na terenie leśnictwa Jarosławiec, gdzie Pan Profesor Jan Kowalczyk zwrócił uwagę na podstawowe problemy oraz najlepsze rozwiązania przy prowadzeniu plantacji. Następnie udaliśmy się do Szkółki Gospodarczej Nadleśnictwa Strzelce, gdzie leśniczy szkółkarz opowiedział o produkcji materiału sadzeniowego w kwaterach siewnych oraz kasetach, po czym przedstawił wyposażenie techniczne szkółki. W końcowym etapie narady szkoleniowej nastąpił przejazd do powierzchni leśnej w leśnictwie Stefankowice która została odnowiona poprzez siew dębu szypułkowego oraz do Wyłączonego Drzewostanu Nasiennego na terenie leśnictwa Maziarnia i do Rezerwatu Przyrody „Liski”, gdzie uczestnicy narady poznali ekotyp Sosny matczańskiej.