Aktualności Aktualności

Edukacja Leśna w Nadleśnictwie Strzelce

Edukacja to podstawa, a najlepiej, gdy dotyczy ona otaczającego nas świata i pochodzi od praktyków. Wiedzą to nauczyciele z pobliskich szkół, chętnie organizując spotkania z leśnikami. Począwszy od przedszkola, aż po klasy szkół średnich, w zależności od wieku i wiedzy leśnicy dostosowują się do słuchaczy, przekazując zrozumiałe treści, wiedząc, iż niedługo właśnie to młode pokolenie będzie decydowało o przyszłości nie tylko lasów, ale również całej cywilizacji.

Aktualna pogoda nie sprzyja wędrówkom po lesie w czasie lekcji szkolnych, nic jednak nie stoi na przeszkodzenie organizacji lekcji „pod dachem”, gdzie za pomocą wszelkich leśnych pomocy dydaktycznych oraz wiedzy i doświadczenia pracowników Lasów Państwowych dzieci mogą dowiedzieć się wiele o florze i faunie naszych lasów, a także, na czym polega gospodarka leśna.

Leśnicy z Nadleśnictwa Strzelce serdecznie zapraszają do współpracy, wspólnych zajęć
w terenie oraz w szkole.